Säkerhet

Vad innebär hemlarm utan abonnemangsavgift?

Vad innebär hemlarm utan abonnemangsavgift?

Det billigaste alternativet, i val av hemlarm, är att välja ett utan abonnemangsavgift. Men det innebär även en tydligt minskad säkerhet. Vad innebär det och vilka är fördelarna samt nackdelarna?

Så fungerar hemlarm utan abonnemang

Ett hemlarm kan bestå av ett flertal larmenheter så som brytlarm, rörelselarm och brandlarm. När något larm aktiveras sänds en signal till basenheten och en hög signal sänds ut via sirenen. Så långt är alla larmen lika. Det är vad som händer sedan som skiljer mellan att ha abonnemang och att inte ha det.

Med abonnemang hos larmbolag

  • Larmoperatör ser och avgör insats
  • Väktare kan skickas ut

Finns abonnemang hos larmbolag innebär det den högsta nivån av säkerhet. När larmet aktiveras ser larmoperatören i kamera vad som händer i bostaden. Flera hemlarm har även högtalarfunktion vilket gör att operatören kan prata med de som är där inne. Behöver de läkarvård eller ska inbrottstjuven informeras om att polis är på väg?

Larmoperatören tar även ansvar att ringa upp larmägaren, skicka ut brandkår eller väktare. Allt för att åtgärda problemet snabbt. Det är säkrast – men dyrast.

Med enbart mobilabonnemang

  • Få notis vid larm via mobilen
  • Billigt abonnemang

Ett annat alternativ är att ha ett mycket billigt mobilabonnemang i basenheten. Det räcker då med en kostnad på 50 kr per månad. Skulle hemlarmet aktiveras kommer basenheten att automatiskt skicka ett sms, alternativt ringa, till larmägaren.

Det blir därmed ett automatiskt meddelande om att larmet har utlösts. Finns webbkamera kan larmägaren även gå in på sin app och se direkt vad som händer hemma.

Det blir billigare än att ha larmbolag med väktarutryckning. Men nackdelen är att larmägaren själv måste agera utifrån vad hemlarmet larmar för. Är det ett inbrott kan polisen ringas, vid brand kan brandkåren ringas och så vidare. Men det kräver både tid och ett aktivt agerande.

Larm utan abonnemang

  • Billigast
  • Enbart larm på plats

I praktiken innebär ett hemlarm utan abonnemang alltså att varken larmoperatör kontaktas eller larmägaren blir underrättad. Därmed är det enbart ett larm på plats som låter för att varna de boende eller andra i närheten.

Dessa larm är visserligen gratis men det kräver att det alltid finns någon i närheten som kan agera. Finns önskemål om ett riktigt billigt hemlarm är larmet med mobilabonnemang bättre. Enbart lite dyrare – men betydligt säkrare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *