Ny

Elmarknaden i Sverige

Elmarknaden i Sverige består av flera olika aktörer som samverkar för att producera, distribuera och sälja el till slutkunden. De viktigaste aktörerna är elproducenter, elnätsbolag och elhandelsbolag. Elproducenterna står för själva produktionen av el, exempelvis med vattenkraft, kärnkraft, vindkraft eller solkraft. Elen matas sedan ut på ledningsnäten som ägs av elnätsbolagen. Dessa ansvarar för underhåll och utbyggnad av elnäten. Elhandelsbolagen köper in el från producenterna och säljer vidare till kunderna. Det är elhandelsbolagen som erbjuder olika typer av elavtal med varierande priser och villkor. Se elmarknad.se för information om elmarknaden i Sverige.

Så påverkas elpriset

Priset på el styrs till stor del av utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Här handlas el timme för timme och priset kallas spotpris. Ett högt spotpris innebär att efterfrågan är större än tillgången just för stunden. Spotpriset varierar kraftigt över tid beroende på väder, årstider och annat som påverkar produktion och konsumtion. Utöver spotpriset betalar kunden även för elnätet och elhandelsbolagets påslag. Det totala elpriset kan därmed skilja sig mycket åt mellan olika avtal och leverantörer.

Jämför elavtal för att spara pengar

Med många elhandelsbolag och tusentals olika avtal att välja mellan kan det vara svårt för kunden att få en tydlig bild. Därför är det en god idé att jämföra olika alternativ. På en jämförelsetjänst för elavtal kan kunden ange sin förbrukning och sina önskemål. Sedan presenteras flera förslag på avtal med tydlig information om pris, bindningstid med mera. Genom att jämföra elavtal kan kunden hitta det billigaste alternativet och spara flera tusen kronor per år. Det går också att välja avtal baserat på andra kriterier, som andel förnybar el.

Byt smidigt till bättre elavtal

När kunden har hittat ett elavtal som passar är det enkelt att byta. Ansökan görs smidigt online och det nya avtalet börjar vanligtvis gälla redan från nästa månadsskifte. Kunden behöver inte bry sig om uppsägningstider eller annat krångel, utan detta sköts automatiskt av jämförelsetjänsten. På så sätt är det smidigt att börja spara pengar direkt med det nya elavtalet. Många tjänster erbjuder även ångerrätt i 14 dagar för det fall kunden skulle ångra sitt val av avtal. På detta sätt går det att testa och jämföra flera alternativ innan man bestämmer sig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *