Badrum

Priset för ett stambyte i Stockholm kan variera kraftigt

Fler av huvudstadens rörfirmor har som specialitet att byta stammar i stadens fastigheter. Men priset för ett stambyte i Stockholm kan variera ganska kraftigt beroende på en rad olika faktorer. Vilken entreprenör som utför arbetet är såklart en sådan, men det finns även flera andra faktorer i spel. Dessutom påverkar diverse förutsättningar i den aktuella fastigheten också prissättningen av denna typ av arbeten. Läs vidare för att få reda på vilka några av de viktigaste faktorerna är!

3 faktorer som påverkar priset för ett stambyte i Stockholm

Det finns flera olika faktorer som påverkar priset för ett stambyte i Stockholm. Fyra av de främsta faktorerna att ta i beaktande är:

  • Arbetskostnaden. Kostnaden för det arbete som entreprenören behöver lägga ner i samband med att stammarna byts har såklart en stor inverkan på priset. Ju mer arbete som krävs desto högre kommer priset bli. Kostnaden blir också högre ju mer komplext arbetet ifråga är.
  • Storleken på fastigheten. Även storleken på den fastighet där stammarna ska bytas kommer att påverka priset. Det kostar förstås mer att byta stammarna i en stor fastighet med många olika lägenheter än att göra en enklare åtgärd i en mindre fastighet.
  • Material. Ytterligare en faktor som har betydelse är rörens tillverkningsmaterial. Rör av mässing, koppar eller galvaniserad stål brukar ofta ha en lite längre livslängd. Å andra sidan kostar dessa material ofta lite mer i inköp. Dessutom är det en mer tidsödande process att installera dessa typer av rör än mer flexibla plaströr. Därför landar materialvalet ofta i en avvägning mellan maximal livslängd eller ett lägre pris och en enklare rörläggning.

Faktum är att det ofta kan vara billigare med rörläggning i en nybyggd fastighet än att byta stammarna i en äldre fastighet. Detta beror på att det i ett nybygge sällan finns lika många hinder i form av gipsväggar, isolering och liknande som är i vägen. När en entreprenör istället utför ett stambyte i Stockholm i en äldre fastighet behöver ju till exempel badrummet rivas för att frilägga rören. Detta tar helt enkelt mer tid och är mer arbetsintensivt.