Badrum

Priset för ett stambyte i Stockholm kan variera kraftigt

Fler av huvudstadens rörfirmor har som specialitet att byta stammar i stadens fastigheter. Men priset för ett stambyte i Stockholm kan variera ganska kraftigt beroende på en rad olika faktorer. Vilken entreprenör som utför arbetet är såklart en sådan, men det finns även flera andra faktorer i spel. Dessutom påverkar diverse förutsättningar i den aktuella fastigheten också prissättningen av denna typ av arbeten. Läs vidare för att få reda på vilka några av de viktigaste faktorerna är!

3 faktorer som påverkar priset för ett stambyte i Stockholm

Det finns flera olika faktorer som påverkar priset för ett stambyte i Stockholm. Fyra av de främsta faktorerna att ta i beaktande är:

  • Arbetskostnaden. Kostnaden för det arbete som entreprenören behöver lägga ner i samband med att stammarna byts har såklart en stor inverkan på priset. Ju mer arbete som krävs desto högre kommer priset bli. Kostnaden blir också högre ju mer komplext arbetet ifråga är.
  • Storleken på fastigheten. Även storleken på den fastighet där stammarna ska bytas kommer att påverka priset. Det kostar förstås mer att byta stammarna i en stor fastighet med många olika lägenheter än att göra en enklare åtgärd i en mindre fastighet.
  • Material. Ytterligare en faktor som har betydelse är rörens tillverkningsmaterial. Rör av mässing, koppar eller galvaniserad stål brukar ofta ha en lite längre livslängd. Å andra sidan kostar dessa material ofta lite mer i inköp. Dessutom är det en mer tidsödande process att installera dessa typer av rör än mer flexibla plaströr. Därför landar materialvalet ofta i en avvägning mellan maximal livslängd eller ett lägre pris och en enklare rörläggning.

Faktum är att det ofta kan vara billigare med rörläggning i en nybyggd fastighet än att byta stammarna i en äldre fastighet. Detta beror på att det i ett nybygge sällan finns lika många hinder i form av gipsväggar, isolering och liknande som är i vägen. När en entreprenör istället utför ett stambyte i Stockholm i en äldre fastighet behöver ju till exempel badrummet rivas för att frilägga rören. Detta tar helt enkelt mer tid och är mer arbetsintensivt.

Badrum

Vad finns det för fördelar med att konvertera till en infraröd bastu från ett klassiskt el-aggregat? Är det värt det?

Infraröd bastu kräver inte våtrum

En stor fördel med infraröd bastu är att den kan placeras extremt flexibelt. Det finns exempelvis inte något krav på att bastun ska vara placerad i ett våtrum. Ur ett hygienperspektiv är det i alla fall viktigt att hålla plana ytor som lätt kan torkas av.

Jämn värme

En traditionell bastu värmer upp luften som sedan stiger i rummet. Det innebär att det är varmast högst upp och inte speciellt varmt längst ner. I vissa typer innebär detta svårighet med ojämn värme. En lösning kan i detta fall vara att just konvertera till infraröd bastu vilken ger en jämnare värme. Värmen skapas när den infraröda strålningen träffar huden. Genom att ha plattor över väggarna och vid vaderna kan samma värme skapas över hela bastun.

Lägre temperatur – men lika värme

Infraröd bastu innebär en värme på mellan 40 och 65 grader. Det kan jämföras med el-aggregat som skapar en värme på 80 till 100 grader. Därmed kan personer som har svårt att vara i allt för varma rum ändå basta med infraröd värme. Ett hälsoskäl som ibland nämns är högt blodtryck. En person som älskar att basta men fått uppmaningen att inte göra detta på grund av sitt höga blodtryck kan alltså hitta lösningen i att konvertera till infraröd bastu. Prata alltid med läkare innan!

Mindre energiåtgång

Ungefär 80 % av all energi, vid infrarött alternativ, går till att värma upp kroppen på den person som sitter i bastun. Det är alltså enbart en energiförlust på 20%. Det innebär en betydligt högre energibesparing än vid traditionella alternativ. Med andra ord krävs mindre tillförsel av energi för att samma värme ska upplevas. Detta i sin tur påverkar kostnaden för att basta.

Snabbare

Eftersom uppvärmningen primärt inte sker av luften i bastun går det snabbare från att bastun är påslagen till att rätt värme kan upplevas av de som vill njuta av ett par timmar i bastun.

Kan jag konvertera över till en infraröd bastu själv?

Ja, det är fullt möjligt att göra denna installation på egen hand. Det viktiga är att IR-panelerna sätts upp så att de når överallt i bastun med den infraröda strålningen.