Husköp

SVEA Takvård erbjuder kostnadsfria takbesiktningar

Det är viktigt att inte slarva med takvården då denna är en viktig del av att underhålla ditt hem och optimera takets livslängd. Genom att anlita en professionell firma för regelbundna inspektioner och underhåll kan du förhindra vattenskador som uppstår på grund av läckor och slitage. Därför bör du överväga att ta hjälp av SVEA Takvård för att vårda och underhålla taket på ditt hus.

Ett välunderhållet tak kan nämligen hantera regn, snö och andra väderförhållanden mycket bättre. Därmed minskar en god takvård risken för fuktintrång och mögelbildning. Dessutom fortsätter då taket att skydda ditt hem från väderförhållanden som regn, snö, vind och sol. Läs vidare för att få mer information på detta ämne!

3 skäl att anlita SVEA Takvård för dig som har ett hus i Uppsala

SVEA Takvård är din professionella partner inom taktvätt och takvård i Uppsala. Med en gedigen kunskap och erfarenhet inom branschen erbjuder de en rad tjänster för att hålla ditt tak i toppskick och ge det den uppfräschning som det behöver. Med miljövänliga och effektiva metoder kan företaget försäkra dig om att ditt tak kommer att vara i bästa skick för att skydda ditt hem mot skador och väderelement.

Det finns många goda skäl att nyttja företagets tjänster, däribland att:

 • De erbjuder kostnadsfri besiktning av taket. En trevlig aspekt med SVEA Takvård är att de erbjuder sig att göra en kostnadsfri besiktning av ditt tak. Du kan enkelt boka en sådan genom att surfa in på deras hemsida och fylla i formuläret på sajten. Genom att göra detta kan du få en professionell genomgång av ditt tak. Företagets utsände takinspektör utför då en noggrann inspektion av taket och bedömer dess skick.
 • De utför miljövänlig takvård i Uppsala. En annan sak som vi gillar med detta företag är att den takvård som de utför i Uppsalaområdet är miljövänlig. Deras metoder tar med andra ord hänsyn till miljön, samtidigt som de fortfarande rengör taket på ett effektivt sätt.
 • Ditt tak kommer att se ut som nytt. När företaget har gjort sitt kommer ditt nyligen behandlade tak att se ut som nytt. Dessutom kommer det vara skyddat mot påväxt i flera år framöver.
Ny

Varför en flyttfirma är bäst lämpad att utföra tunga lyft

Att flytta från en plats till en annan kan vara en utmanande upplevelse, särskilt när det gäller att hantera tunga möbler och föremål. Att flytta tunga föremål på egen hand kan vara farligt och leda till skador på dig själv eller på dina föremål. Det är därför bäst att anlita en flyttfirma för att utföra tunga lyft under en flytt.

Anledningar till varför en flyttfirma bör utföra tunga lyft

Här är några anledningar till varför en flyttfirma är bäst lämpad att utföra tunga lyft:

 • Erfarenhet. En flyttfirma har erfarenhet av att hantera tunga möbler och föremål på ett säkert sätt. De har utbildade och erfarna arbetare som kan hantera tunga föremål utan att skada sig själva eller föremålen.
 • Utrustning. En flyttfirma har rätt utrustning för att kunna hantera de tyngre lyften. De har tillgång till lyftutrustning, pallvagnar, rullbord och andra hjälpmedel som kan underlätta tyngre lyft och minska risken för skador.
 • Säkerhet. Att utföra tunga lyft på egen hand kan vara farligt och leda till skador. En flyttfirma har utbildade arbetare som är medvetna om säkerhetsrisker och kan utföra lyft som är tunga på ett säkert sätt.
 • Försäkring. Om du utför lite tyngre lyft på egen hand och skadar dig själv eller dina föremål, kan det vara svårt att få ersättning för skadorna. En flyttfirma har försäkringar som skyddar både dig och dina föremål under flytten. Detta ger dig en trygghet att veta att du är skyddad om något skulle hända.
 • Effektivitet. Att anlita en flyttfirma för att utföra de tunga lyften kan göra hela flytten mer effektiv. Flyttfirman kan utföra dessa lyft snabbare och på ett säkrare sätt vilket gör hela flyttprocessen smidigare och snabbare.

Att anlita en flyttfirma för att utföra tunga lyft under en flytt är det bästa sättet att säkerställa att du och dina föremål hanteras på ett säkert sätt. En flyttfirma har erfarenhet, rätt utrustning och utbildade arbetare som kan hantera tunga föremål på ett säkert och effektivt sätt. Om du planerar att flytta och behöver hjälp med lyft så bör du överväga att anlita en flyttfirma för att göra hela flytten så smidig och säker som möjligt.

Ny

Så kan du använda fastighetsboxar till trapphus

Fastighetsboxar till trapphus är en allt mer populär lösning för brevutdelning i flerbostadshus. Dessa boxar monteras vanligtvis i trapphuset och ger boende en säker och bekväm plats att ta emot post och paket.

Det vanligaste sättet att sätta upp fastighetsboxar till trapphus är vi väggmontage. Det är generellt väldigt enkelt och smidigt att montera dessa. I annat fall kan boxarna monteras på ben. Det går också att placera dem på en hylla eller som infällda postfack som man monterar i väggen.

Fördelar med fastighetsboxar till trapphus

Nedan tittar vi närmare på anledningarna till att fastighetsboxar är att föredra framför andra lösningar för brevutdelning:

 • Säkert. Traditionella brevlådor på gatan kan vara utsatta för stöld och posten kan också råka hamna i fel händer. Med fastighetsboxar till trapphus är posten alltid inomhus och det är endast de boende i byggnaden som har tillgång till boxarna. Detta minskar risken för stöld och gör att posten alltid kommer fram till rätt person.
 • Bekvämt. Boende behöver inte längre gå ut på gatan för att hämta posten eller vänta på att brevbäraren kommer. Istället kan de hämta posten på ett bekvämt ställe inomhus och på en tid som passar dem. Dessutom kan fastighetsboxarna i trapphuset vara utrustade med en larmfunktion som meddelar boende när de har fått post.
 • Miljövänligt. Istället för att ha flera separata brevlådor, kan fastighetsboxar vara utformade för att ta emot all post i en och samma plats. Detta minskar antalet brevlådor som behöver underhållas och minskar också behovet av att köra runt och leverera post, vilket minskar den totala miljöpåverkan.
 • Kostnadseffektivt. Slutligen kan boxarna också vara mer kostnadseffektiva än andra lösningar för brevutdelning. Istället för att behöva underhålla flera separata brevlådor eller anställa personal för att hantera brevutdelningen, kan dessa boxar skötas av brevbäraren och kräver minimalt underhåll.

Sammanfattningsvis finns det flera fördelar med att ha en fastighetsbox placerad i trapphuset för brevutdelning. Dessa boxar är säkrare, mer bekväma, mer miljövänliga och mer kostnadseffektiva än andra lösningar för brevutdelning. Om du är fastighetsägare eller boende i ett flerbostadshus så bör du därför överväga att installera sådana boxar.

Ny

Därför är grön el framtiden för vår planet

I dagens värld ökar ständigt efterfrågan på elektricitet på grund av en ökande industrialisering och befolkningstillväxt. Dessutom driver även den tekniska utvecklingen på efterfrågan på energi. Men de nuvarande sätten att producera el är i hög utsträckning beroende på icke-förnybara källor såsom olja, kol och gas. Dessa energislag ökar koldioxidutsläppen och är skadliga för miljön. För att få bukt med detta problem är det viktigare än någonsin tidigare att om möjligt välja grön el framför brun sådan.

Vad är grön el egentligen?

Grön el är ett begrepp som används för att beskriva den energi som skapas med hjälp av förnybara källor såsom sol, vind och vatten. Till skillnad från de icke-förnybara källorna anses de gröna energislagen vara miljövänliga. Detta då de inte producerar några som helst växthusgaser och därmed inte bidrar till klimatförändringarna. Dessa egenskaper gör dem väldigt viktiga i strävan att försöka minska koldioxidutsläppen och skapa en hållbar framtid för vår planet.

Därför är det viktigt att välja de gröna energislagen

Det finns flera skäl till att det är viktigt att välja grön el:

 • För att minska beroendet av fossila bränslen. Först och främst är det viktigt att göra detta för att minska vårt beroende av fossila bränslen. I takt med att efterfrågan på energi ökar i världen ökar nämligen även efterfrågan på fossila bränslen. Men dessa energikällor är inte förnybara och har dessutom en negativ inverkan på miljön. Genom att växla över till grönare energislag kan vi minska vårt beroende av icke-förnybara energislag.
 • För att säkra upp tillgången på elektricitet. Den gröna energin säkrar också upp tillgången på elektricitet. Det finns nämligen länder som har en begränsad tillgång till icke-förnybara resurser. Dessa länder kan gynnas av att ta fram förnybara energislag. Till exempel kan solpaneler installeras i avlägsna områden där det inte finns tillgång till ett traditionellt elnät.
 • För att skapa nya jobb. Sist men inte minst skapar den gröna energin även nya jobb. Den del av energisektorn som fokuserar på förnybar energi är nämligen en av de snabbast växande branscherna i världen. Därmed bidrar den till att skapa ekonomisk tillväxt, inte minst på landsbygden där många vindkraftsparker och andra anläggningar är belägna.
Ny

Därför bör du placera din fastighetsbox utomhus

Det är kutym på många platser runt om i landet för fastighetsägare att placera sin fastighetsbox utomhus. Det finns flera anledningar till varför de väljer att göra detta, däribland att en sådan placering stärker säkerheten och ökar tillgängligheten. Dessutom är det ofta även det mest kostnadseffektiva alternativet.

3 goda skäl att placera en fastighetsbox utomhus nära fastigheten

En fastighetsbox utomhus kan monteras på vägg eller stolpar. Som fastighetsägare kan du vilja placera en sådan i anslutning till din fastighet av följande skäl:

 • Säkerheten. En av de främsta anledningarna till denna placering har med säkerheten att göra. Dessa postboxar ger såväl brevbärare som de boende i fastigheten en central plats att hämta (i brevbärarens fall att lämna) posten på. Därmed minskar risken för stölder och skadegörelse. Eftersom de olika postfacken är låsbara är säkerheten kring dessa boxar generellt sett väldigt hög.
 • Bekvämligheten. En annan anledning till varför du kan vilja placera en fastighetsbox utomhus är bekvämligheten. Genom att centralisera postutdelningen på detta sätt finns det ingen anledning att använda enskilda brevinkast på dörrarna till de olika lägenheterna. Detta är goda nyheter för såväl de boende i fastigheten som för brevbäraren. Dessutom är den plats där boxen placeras vanligtvis väl upplyst och det är därför lätt för de boende att hitta sina postfack.
 • Kostnadseffektiviteten. Det finns även en ekonomisk aspekt med att placera postboxen på detta sätt. Det är nämligen ett kostnadseffektivt alternativ som gör att du som fastighetsägare slipper tillhandahålla en mängd olika brevinkast till de boende och deras dörrar. Genom att samla all postutdelning på en och samma plats kan du därmed spara såväl pengar som hjälpa brevbärarna att fortare och smidigare dela ut posten till de boende i fastigheten.

Dessa är de tre viktigaste fördelarna med en sådan placering.

Sammanfattning av fördelarna med denna placering

För att sammanfatta detta kan en placering utomhus föra med sig flera fördelar för de boende och för brevbäraren. Placeringen kan bland annat stärka säkerheten, öka bekvämligheten och tillgängligheten samt sänka dina kostnader. Därmed vågar vi hävda att det nästan vore lite dumt att placera den någon annanstans, förutom möjligtvis i entrén till fastigheten förstås.

Ny

Fastighetsbox.se har fastighetsboxar för alla fastigheter

Stora mängder brev och paket levereras på daglig basis här hemma i Sverige. Men hur kan du som fastighetsägare säkerställa att posten levereras på ett säkert sätt till de boende i dina fastigheter? Fastighetsbox.se är en leverantör av fastighetsboxar som har den optimala lösningen för postutdelning. Läs vidare för att få reda på vilka fördelarna är med att använda denna!

Därför bör du överväga att köpa en fastighetsbox via fastighetsbox.se

Fastighetsbox.se är en del av Skyltab i väst AB. Som fastighetsägare kan du köpa en postbox till din fastighet av dem. Genom att göra detta får du bland annat följande fördelar:

 • Högre säkerhet. En trygg postutdelning är någonting positivt för såväl era boende som för brevbäraren. Genom att säkerställa att säkerheten kring postutdelningen är hög kan ni därmed öka värdet på era fastigheter på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt. Det är som bekant ingen höjdare att kliva in i en entré till en fastighet bara för att se hur posten ligger utspridd på golvet. Men det händer faktiskt att brev och paket hamnar där i samband med att tjuvar har varit framme och försökt att norpa posten. Detta kan dock förhindras på ett effektivt sätt med en fastighetsbox från fastighetsbox.se.
 • Ökad integritet. En annan fördel på samma tema är att fastighetsboxar erbjuder de boende en ökad integritet. Det är ju inte roligt att ha vanliga brevlådor eller andra mindre säkra lösningar där integriteten inte värnas. Som boende vill man trots allt inte att grannarna kan se vilken känslig post man kanske har fått. Såväl brev som paket kan nämligen vara ganska privata. Därför bör du som fastighetsägare försöka öka integriteten genom en lösning som denna.
 • Plats för paket. Ytterligare en fördel med dessa boxar är att de ofta även har plats för paket. Detta gör att brevbäraren kan leverera såväl brev som paket till de boende via boxen. Det är en stor fördel för såväl smidigheten kring posthanteringen som bekvämligheten för de boende.

Klicka dig gärna in på sajten för att läsa mer om de fastighetsboxar som säljs på sajten. Där kan du även ställa frågor till leverantören.

Badrum

Priset för ett stambyte i Stockholm kan variera kraftigt

Fler av huvudstadens rörfirmor har som specialitet att byta stammar i stadens fastigheter. Men priset för ett stambyte i Stockholm kan variera ganska kraftigt beroende på en rad olika faktorer. Vilken entreprenör som utför arbetet är såklart en sådan, men det finns även flera andra faktorer i spel. Dessutom påverkar diverse förutsättningar i den aktuella fastigheten också prissättningen av denna typ av arbeten. Läs vidare för att få reda på vilka några av de viktigaste faktorerna är!

3 faktorer som påverkar priset för ett stambyte i Stockholm

Det finns flera olika faktorer som påverkar priset för ett stambyte i Stockholm. Fyra av de främsta faktorerna att ta i beaktande är:

 • Arbetskostnaden. Kostnaden för det arbete som entreprenören behöver lägga ner i samband med att stammarna byts har såklart en stor inverkan på priset. Ju mer arbete som krävs desto högre kommer priset bli. Kostnaden blir också högre ju mer komplext arbetet ifråga är.
 • Storleken på fastigheten. Även storleken på den fastighet där stammarna ska bytas kommer att påverka priset. Det kostar förstås mer att byta stammarna i en stor fastighet med många olika lägenheter än att göra en enklare åtgärd i en mindre fastighet.
 • Material. Ytterligare en faktor som har betydelse är rörens tillverkningsmaterial. Rör av mässing, koppar eller galvaniserad stål brukar ofta ha en lite längre livslängd. Å andra sidan kostar dessa material ofta lite mer i inköp. Dessutom är det en mer tidsödande process att installera dessa typer av rör än mer flexibla plaströr. Därför landar materialvalet ofta i en avvägning mellan maximal livslängd eller ett lägre pris och en enklare rörläggning.

Faktum är att det ofta kan vara billigare med rörläggning i en nybyggd fastighet än att byta stammarna i en äldre fastighet. Detta beror på att det i ett nybygge sällan finns lika många hinder i form av gipsväggar, isolering och liknande som är i vägen. När en entreprenör istället utför ett stambyte i Stockholm i en äldre fastighet behöver ju till exempel badrummet rivas för att frilägga rören. Detta tar helt enkelt mer tid och är mer arbetsintensivt.

Ny

De företag som driver coworking-utrymmen gör ett ganska stort arbete i det tysta och fördolda. Det handlar så mycket mer om att enbart tillhandahålla en lokal med delade kontorsplatser samt att fylla denna med kunder. Lika viktigt är det för de företag som driver utrymmen för coworking i Stockholm att kunna behålla sina kunder över tid. Först då är det möjligt att få snurr på verksamheten och driva den med lönsamhet.

Tyvärr är detta dock många gånger lättare sagt än gjort. Dessa utrymmen hyser nämligen ofta frilansare och andra lite mer flyktiga företag och yrkespersoner. De flexibla avtalen gör det också möjligt för dessa aktörer att lämna utrymmet i princip när som helst om de känner sig missnöjda med något. Det finns också många olika skäl till att vissa företag väljer att lämna dessa utrymmen. Här belyser vi några av de vanligaste skälen!

Tre vanliga skäl att företag lämnar utrymmen för coworking i Stockholm

Bland de vanligaste anledningarna till att företag väljer att lämna utrymmen för coworking i Stockholm utmärker sig dessa:

 • Företaget lovar brett men kan inte leverera på sina löften. Detta är den enskilt vanligaste anledningen till att de företag som driver coworking-utrymmen i huvudstaden förlorar sina kunder. Precis som för alla andra företag är det viktigt för dessa att hålla sina löften. Det håller inte att lova brett men sedan inte kunna leverera på sina löften.
 • Otillräcklig kundtjänst. Ett annat vanligt skäl till att företag lämnar dessa utrymmen är att kundtjänsten i lokalen bedöms vara otillräcklig och undermålig. Detta är vanligtvis en reception som tar emot de ingående samtalen och sedan vidarebefordrar dessa. Det är viktigt för de kunder som hyr in sig i lokalen att deras egna kunder bemöts på ett bra sätt när de hör av sig till receptionen. Om så inte är fallet riskerar företagen att vända på klacken och uppsöka något annat coworking-utrymme.
 • Bristande gemenskap. En tredje vanlig anledning till att företag lämnar utrymmena är att gemenskapen är bristfällig. Just gemenskapen och tillhörigheten är trots allt en av de främsta fördelarna med att välja coworking framför att hyra en egen lokal eller jobba hemifrån. Därför är det viktigt att utrymmet har en inbjudande gemenskap.
Husköp

Mäklare är proffs på att förhandla upp bostadspriser

Funderar du på huruvida du bör anlita en mäklare eller ej när du säljer en bostad? I sådana fall bör du noggrant överväga saken och då ta i beaktande den stora och viktiga erfarenhet som en fastighetsmäklare besitter. Denna erfarenhet kan du nämligen utnyttja till din fördel för att snabbt få din bostad såld till ett så högt pris som möjligt.

Din mäklare är en professionell förhandlare som hjälper dig

En fastighetsmäklare är trots allt en professionell förhandlare som är väldigt skicklig på att förhandla upp priserna på bostäder. Detta är trots allt någonting som dessa personer jobbar med på daglig basis. För dig som säljare kan det också vara en känslomässig process att genomgå en bostadsförsäljning. Du har ändå levt i bostaden under en längre tid och den har förmodligen ett högt sentimentalt värde för dig. Har du dessutom lagt ner mycket tid, energi och pengar på att rusta upp fastigheten vet du hur mycket blod, svett och tårar som lagts ner på den.

Din mäklare är dock helt frikopplad från dessa känslor och denna sentimentalitet. Fastighetsmäklarens främsta uppgift är helt enkelt att sälja din bostad och att förhandla upp priset så mycket som bara är möjligt. Därför är det bara positivt för dig som säljare att han eller hon inte är lika känslomässigt investerad i fastigheten som vad du är. Din fastighetsmäklare kan då fatta bättre och mer rationella beslut med en större objektivitet. Det är bland annat dessa egenskaper som du får när du betalar ett rimligt mäklararvode i egenskap av säljare.

Ungefär hur mycket tar mäklare i arvode i Malmö?

Står du i färd med att sälja din bostad och vill ta reda på vad som är ett rimligt mäklararvode? Hur mycket tar mäklare i arvode i Malmö egentligen, mellan tummen och pekfingret? Dessa frågor kan du få besvarade genom att:

 • Gå till en hemsida som jämför arvoden för olika mäklare i din stad.
 • Fylla i de uppgifter som krävs för att kunna ta in offerter.
 • Jämföra de olika offerter som du får tillgång till.

Utifrån denna information kan du sedan gå vidare och anlita en viss fastighetsmäklare.

Ny

Inget varar för alltid, inte heller rören i din fastighet. Under loppet av några årtionden börjar rörsystemet sakta men säkert rosta, gå sönder och förfalla. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum byta ut stammarna. I annat fall riskerar du att drabbas av vattenläckor och andra otäcka problem som ofta blir väldigt kostsamma. När stammarna ska bytas är det läge att kalla in en entreprenör som är specialiserad på just stambyte i Stockholm.

Men du kanske frågar dig huruvida katastrofen är nära förestående eller snarare ett problem att tänka på i framtiden? Att byta ut rörsystemet i en fastighet kan nämligen visa sig bli ganska kostsamt. Dessutom är det ett arbete som kräver att hantverkarna river badrummet helt och hållet och du blir utan tillgång till detta under några veckors tid. Därför vill du inte att jobbet görs såvida det inte verkligen är nödvändigt. Så hur ska du då kunna veta när det är dags att utföra ett stambyte i Stockholm? Svaret får du nedan!

Intervallet för ett stambyte i Stockholm kan variera ganska mycket

Vilken slags rör som används i fastigheten är en faktor som avgör hur lång livstid rörsystemet beräknas ha. Vissa sorters rör håller nämligen bara i omkring 40 år eller lite längre medan andra kan hålla i 70-80 år eller mer. Därför är det viktigt att du själv håller koll på vilken sorts rör som används i just din fastighet. Om du känner dig osäker bör du kalla in en rörmokare eller annan hantverkare som kan hjälpa dig att avgöra skicket på dina rör.

Bara för att rören är gamla betyder detta dock inte nödvändigtvis att de behöver bytas ut. Ett rörsystem som underhålls väl kommer nämligen hålla längre än ett sämre underhållet sådant. Dessutom påverkar även vattenkvaliteten och belastningen på systemet hur länge det håller. Till exempel brukar rör där det flödar så kallat hårt vatten (vatten med en hög mineralhalt) fallera tidigare än andra rör. Även detta är därför viktiga faktorer att ta i beaktande när du avgör om det börjar bli dags för ett stambyte i Stockholm eller ej.

Därför bör du:

 • Hålla utkik efter tecken på att rörsystemet börjar fallera.
 • Underhålla rören efter bästa förmåga.
 • Kalla in en expert för att avgöra skicket på rörsystemet om du är osäker.