Ny

En avloppsrenovering är ett underhållsarbete som kan utföras i såväl villor som i lägenhetshus och i kommersiella fastigheter. Allt fler svenska villor hamnar i ett läge där avloppet behöver renoveras i och med att fastigheten blir allt äldre. Har du en villa som är mer än 40 år gammal? Då är sannolikheten stor att du står inför ett läge där detta arbete bör utföras.

Det är dock inte bara i äldre fastigheter som avloppet bör renoveras. Även om din villa är byggd mellan årtalen 1968 och 1975 och kanske har ett lite nyare avloppssystem kan dit hus ligga i farozonen. Det finns nämligen fler faktorer som påverkar när det blir dags för en avloppsrenovering.

Några exempel på sådana faktorer är att:

 • Avloppet är ett lite äldre sådant i betong eller gjutjärn
 • Avloppet i ditt hus är tillverkat av första generationens plats (gäller främst huset från 1968-1975)

För att kunna avgöra hur det står till med avloppet i ditt hus bör du kalla in en expert på området. Denna kan göra en besiktning och meddela dig hur det står till med just ditt avlopp!

Så mycket kostar en avloppsrenovering

Att svara på hur mycket det kostar att renovera avloppet är ungefär som att försöka svara på hur långt ett snöre är. Det beror helt enkelt på en rad olika faktorer! Detta är nämligen en komplex fråga där en helhetsbedömning bör göras utifrån många faktorer.

Faktorerna inkluderar bland andra dessa:

 • Vilken metod för avloppsrenovering som används
 • Vilket material som används
 • Tidsplanen för arbetet
 • Omfattningen av arbetet
 • Det exakta innehållet i åtgärden

Därför är det extremt svårt att på förhand ge en fingervisning om prisbilden. Utgångsläget bör istället kartläggas av en expert på området. Detta för att du ska kunna få en kalkyl som är såväl realistisk som skräddarsydd.

Kartläggningen av avloppssystemet i ditt hus ger i regel genom att man filmar avloppet. Filmningen ligger sedan till grund för bedömningen av nuläget. Experten kan se huruvida det finns några problem i avloppssystemet och hur skicket på rören är. Därefter får du ta del av expertens bedömning och kan även begära en offert.

Ny

Det är viktigt att förskolor, skolor och parker har en trygg och rolig lekplats & lekmiljö. Faktum är att det även kan vara viktigt för vissa företag att kunna erbjuda en sådan miljö. Detta är inte minst sant för de företag vilka har småbarnsföräldrar och barnfamiljer som en viktig målgrupp.

Men det är även avgörande för barnen ifråga att kunna leka på lekplatser och i lekmiljöer som är roliga och säkra. Det är nämligen framför allt där som barnen får möjlighet att utveckla sin viktiga finmotorik samt sin styrka, balans och fantasiförmåga. Med det sagt finns det vissa saker som du bör tänka på när du ska köpa produkter till denna typ av lekplatser. Citypro.se har Sveriges största sortiment av produkter för lekplats & lekmiljö.

Nedan berättar vi vad du bör ha i åtanke när du köper in denna typ av produkter!

Skapa en perfekt lekplats & lekmiljö genom att tänka så här

Det finns mängder av produkter som kan användas för att skapa lekplatser och andra lekmiljöer som är inbjudande och trygga för barnen att använda. Några exempel på sådana produkter är:

 • gungor
 • fjädergungor
 • lekställningar
 • rutschkanor
 • karuseller
 • sandlådor

Om du är ansvarig för att skapa en trevlig lekplats & lekmiljö bör du bland annat tänka på att följande faktorer är viktiga:

 • läge
 • omfattning
 • budget
 • säkerhet
 • underhåll

Läs vidare för att få mer information om dessa faktorer!

Läge

Läget är på sätt och vis avgörande för hur populär lekplatsen eller lekmiljön blir. Den bör gärna vara belägen på en tillgänglig och avgränsad yta. Marken ska helst vara så plan så möjligt för att de olika produkterna enkelt ska kunna monteras på den.

Omfattning

Lekplatsens storlek och omfattning är en annan viktig faktor. Ju större storlek, desto mer omfattande kan den vara vad gäller utrustning och antal samtidigt lekande barn.

Budget

Det är såklart viktigt att du håller dig inom budgeten när du skapar en lekplats & lekmiljö.

Säkerhet

Materialval och andra val som görs är viktigt för säkerheten. Därför är även detta en viktig faktor att ta i beaktande.

Underhåll

En lekplats som inte underhålls på rätt sätt riskerar tyvärr att förfalla. Därför bör underhållet inte tummas på!

Ny

Söker du en ny lokal? Eller har du kanske lokaler som du vill hyra ut? I sådana fall kan det vara en god idé att ta hjälp av mäklare som sysslar med lokalförmedling. Men vad innebär det egentligen? I den här texten ges en snabb introduktion.

Det här är lokalförmedling

Lokalförmedling innebär kort och gott att en tredje part agerar ungefär som en ”mellanhand” mellan spekulant och säljare eller hyresgäster. Såväl den som letar efter en lokal, som den som vill hyra ut en, kan ha stor nytta av en person som förmedlar lokalen.

För den som har en kommersiell lokal och vill hyra ut den kan det komma särskilt väl till hands. En etablerad mäklarfirma har ofta ett omfattande kundregister och kan allt som oftast snabbt hitta spekulanter.

Dessutom finns det många typer av lokaler som kan förmedlas. Till exempel:

 • Restauranglokaler
 • Lokaler för butiksverksamhet
 • Lokaler för industriell verksamhet
 • Skönhetssalonger
 • etcetera

Hitta rätt lokal som företagare

Med hjälp av lokalförmedling kan du hitta rätt och bättre på kortare tid. Den person som förmedlar lokalen bör ha god erfarenhet kring vilka lokaler som är bäst för ändamålet. Du som har företag och som letar nya lokaler att vara i kan känna dig tryggare med någon som har ett stort kontaktnät och lång erfarenhet.

För att lokalen ska passa ditt företag är det viktigt att…:

 • … den är lämplig ur en rent praktisk synvinkel.
 • … den är lämplig i förhållande till företagets koncept och identitet.
 • … det är en plats där de anställda kan trivas.
 • … den ligger på en lämplig plats rent geografiskt.

Fördelar med att anlita en lokalförmedlare

Det finns flera fördelar med att ta hjälp med lokalförmedling. Till exempel:

 • Du sparar tid
  Att på egen hand leta efter lokaler – eller potentiella hyresgäster – kan ta både tid och energi. Att ta hjälp av en förmedlare gör att du får tid över som kan användas för att fokusera på kärnverksamheten.
 • Kompetens
  En erfaren lokalförmedlare har god förståelse för vad lokalen kan användas till och för vem den kan passa. Vissa lokaler kan till exempel passa bra för butiksverksamhet, men mindre bra för restaurang.
 • Nätverk
  En annan fördel med lokalförmedling är att mäklarfirman, om de är etablerade, ofta har ett stort nätverk. Nätverket innefattar såväl lokaler till förfogande som potentiella hyresgäster.
Bygguide

Hur går det egentligen att byta ledningar och rör i en fastighet? Företaget Danixo beskriver, med sin långa erfarenhet, hur ett stambyte går till i Stockholm . De förklarar processen i fyra steg.

Första steget – inspektion och behovsanalys

En inspektion och en behovsanalys är en grundläggande del i ett stambyte. Innan planering och projektering sker är det viktigt att utröna huruvida det faktiskt finns ett behov eller inte.

Många fastighetsägare är nämligen ovetande om skicken på rören, och det kan gå väldigt långt mellan inspektionerna. Många experter menar att ett stambyte bör göras någon gång mellan vart 30:e och vart 60:e år. Det finns dock fastigheter som kräver byten med tätare intervaller än så. Ta en stor och kanske trångbodd fastighet med många lägenheter som exempel; dessa finns det ett par av i Stockholm, och rörfirmor i regionen kan säkerligen vittna om att ett stambyte behöver göras oftare än vart 30:e år.

Projektering – en viktig del av ett stambyte enligt Danixo i Stockholm

När man, efter en inspektion och behovsanalys, konstaterat att det finns ett behov av att byta ledningar är, börjar man med projekteringen. I korthet betyder det att man tar reda på information kring fastigheten och utreder vilket och hur mycket arbete som kommer behövas. Man tittar även på materielbehovet för projektet i fråga.

Danixo listar ett antal punkter som brukar tas upp i samband med en projektering:

 • Ansöka om bygglov och bygganmälan om det krävs
 • Upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling
 • Beräkning och dimensionering av andra rör och vattenledningar
 • Beräkning och dimensionering av rörstammar
 • Upprättande av ramhandlingar
 • Ansöka om bygglov och bygganmälan om det krävs

Genomförande

Ett stambyte är ett komplicerat arbete – särskilt kan det vara i större städer som Stockholm där det är vanligare med större fastigheter. I en stor fastighet kan arbetet vara mycket komplicerat och sannolikt krävas gedigen planering och kompetens för att projektet ska ge goda resultat.

Besiktning

Besiktning är en mycket viktig del av ett stambyte enligt Danixo. De tar upp en rad punkter kring vad en besiktningsman ska kontrollera. Till exempel ska det kontrolleras att samtliga arbeten är gjorda enligt de normer och regler som gäller idag och att de är gjorda av hantverkare med rätt licens.

Bygguide

Urbaniseringen har varit en av de mest dominanta trenderna under de senaste åren. Miljontals människor har flockats kring världens större städer i jakten på ett bättre liv. Men på senare tid har allt fler svenskar valt att flytta ut från Stockholm till förmån för landsbygden. Och attefallshus passar väldigt väl in i den trend som deurbaniseringen utgör.

Trenden har flugit lite under radarn men blivit allt mer påtaglig i spåren av 2020-talets pandemi. Deurbaniseringen har dock pågått i det tysta under flera decenniers tid. Till exempel ökade arbetandet på distans med hela 170 % i USA mellan åren 2006 och 2019. Och i augusti 2020 hade distansarbetet ökat med ytterligare 20 %. Även här i Sverige väljer allt fler att flytta ut på landsbygden för att bo och arbeta på distans även efter pandemin.

Så hur passar attefallshus in i denna trend, kanske du undrar? Dessa små hus har en perfekt storlek för den som vill kunna bygga sig en ny framtid på landet. 30 m² är en väldigt lagom bostadsyta för de allra minsta hushållen. Lägg därtill alla smarta finesser för att maximera utrymmet så lockar det kompakta boendet än mer. Till exempel kan du välja att ha ett sovloft i ditt attefallshus och därmed kunna använda den huvudsakliga bostadsytan som ett vardagsrum eller kontor.

Använd ditt attefallshus som ett trädgårdskontor

Även om du väljer att bo kvar i en stadsmiljö kan du dra nytta av den starka jobba hemifrån-trenden. Det finns flera fördelar med att använda ett attefallshus som ett kontor i trädgården. Detta är två av dessa:

 • Genom att placera kontoret i trädgården kan du arbeta avskilt. Ett kontor i trädgården har fördelen att du inte behöver sitta i trångt kontorsbås. Du behöver inte heller be dina kollegor att prata tystare eller försöka stänga ute bullret från gatan. Istället får du ditt alldeles egna kontorsutrymme där du kan arbeta avskilt och ostört.
 • Ett attefallshus är ett prisvärt alternativ till andra kontorsytor. Det är ofta betydligt billigare att skapa ett fristående kontor i trädgården än att renovera hemmet för att bygga ett kontor där.
Säkerhet

Nyheter och sociala medier ger ofta intrycket att brottsligheten ökar och att man går osäker till och med i det egna hemmet. Vare sig detta är sant eller inte så leder en ökad känsla av otrygghet till att allt fler skaffar hemlarm för att skydda hem och egendom. I takt med att hemlarm blivit allt populärare har det tillkommit en uppsjö av alternativ och det finns många aspekter att ha i åtanke för att hitta rätt.

Fördelar med larm utan månadskostnad

Den största fördelen med ett larm utan månadskostnad är just avsaknaden av regelbundna betalningar för att täcka övervakning. Man betalar en engångskostnad och äger sedan sitt system och sparar pengar över sikt. Detta kan innebära betydande besparingar och även ge bättre kontroll över totalkostnaden. När man skapar sitt eget system har man även ofta mer flexibilitet och kan skaffa endast de komponenter man behöver och på så sätt skräddarsy sitt larmsystem och själv sköta övervakningen.

Fördelar med hemlarm utan månadskostnad:

 • Bättre kontroll över kostnaden; Man betalar en engångskostnad och har sedan inga återkommande kostnader. Man äger systemet och betalar inte någon hyra för utrustningen och sparar därför mer ju längre man använder systemet.
 • Larmcentral; man har fortfarande möjlighet att koppla upp sitt larmsystem mot en bemannad larmcentral. Kostnad tillkommer dock naturligtvis för detta.
 • Flexibel konfiguration; med friköpt alarm utan månadsabonnemang kan man köpa till de komponenter man själv behöver och vill ha, och konfigurera sitt larmsystem som man vill.
 • ”Bärbart” system; med friköpt alarmsystem kan man lätt flytta alla komponenter från ett hem till ett nytt, vilket underlättar när man hyr sin bostad.

Vad man bör tänka på när man väljer larm

För den som vill investera i ett hemlarm utan månadskostnad finns det flera saker att tänka på när man ska välja sitt larmsystem.

 • Vilka behov har man, vilken utrustning behövs? Det är viktigt att tänka efter om man kan installera själv eller måste man betala ett proffs för installation.
 • Hur mycket skydd behöver man? Detta beror på flera faktorer, som till exempel hur mycket värde man har i bostaden och var denna är belägen.
 • Ska man köpa sin utrustning eller hyra? Om man hyr betalar man alltså en mindre avgift varje månad, men har inget larmabonnemang. Fördelen med att hyra är att man då enklare kan uppgradera sin utrustning när nya funktioner lanseras.
Bygguide

Det finns många olika sorters grus som passar perfekt till din villa, fritidshus eller trädgård. Det kan gälla ett större eller mindre projekt. Att köpa grus behöver varken vara särskilt svårt eller dyrt. Det finns flera olika leverantörer som kan erbjuda grus till bra pris och utan att tumma på kvaliteten. Handlar det om en större mängd grus kan det till exempel vara skönt med hemleverans där de kommer och tippar gruset direkt eller ställer det i en byggsäck.

Grus har olika användningsområden

Grus finns som sagt i många olika typer och de har även olika användningsområden där de lämpar sig bäst. Detta beror bland annat på om gruset binder vatten eller inte. Stenflis och grovt grus passar till exempel bra vid dränering. Du bör därför ta detta i beaktande när du ska köpa grus.

Du kan exempelvis ha dekorationsgrus i din trädgård i olika färger som gör att du enkelt skapar kontraster eller för att dra åt sig blickarna. Du kan välja olika sorters stenar och färger kring träden, vid husfasaden eller i gångarna i trädgården för att uppnå detta.

Om du vill ha en grusad uppfart kan du med fördel använda makadam. Fördelen med denna typ av grus är att den packas snabbt och även stannar på plats. Det är bra eftersom du ska både köra och gå en hel del på gruset. Vill du inte eller har möjlighet att köpa makadam kan du istället använda så kallat gårdsgrus som är rundare än makadam. Det passar också bra vid en grusgång, till exempel i din trädgård.

Fördelar med att köpa grus

Det finns många fördelar med att köpa grus till din villa eller att ha i din trädgård. Kanske till och med fördelar som du inte tänkt på? Nedan följer några av dessa:

 • ett effektivt skydd mot djur om du lägger grus längs husfasaden.
 • skyddar mot att jord och lera inte skvätter på fasaden när det regnar.
 • kan vara extra täckmaterial i rabatten.
 • kan enkelt förändra din trädgård med dekorationsgrus i olika färger.
 • går snabbt och enkelt att förändra och förnya din trädgård, uppfart eller liknande.
Säkerhet

Ett överfallslarm installerat i en butik skapar en extra trygghet för de anställda. Men det handlar inte enbart om att snabbt kunna få hjälp vid överfall eller rån. Larmet ger bredare trygghet än så.

Så fungerar det

 • Bärbart och/eller fast monterat
  Överfallslarm kan både vara bärbara och monterade, exempelvis vid kassan. En kombination av dessa två alternativ ger störst säkerhet.
 • Tyst larm till larmcentral
  Vid ett överfall, rån eller annan obehaglig situation trycker personalen på knappen vilket innebär att larmcentralen får larmet.
 • Väktare åker till platsen
  Beroende på vilket avtal som finns kommer larmcentralen att agera på olika sätt. Det vanligaste är däremot att en väktare skickas till platsen för att snabbt kontrollera vad som har hänt.

Vid vilka situationer används larmet?

 • Överfall och rån
  De två situationer som framförallt förknippas med överfallslarm är överfall och rån.
 • Sjukdom eller olycka
  Skulle personalen råka ut för en olycka eller plötslig sjukdom är det en trygghet att hjälp alltid finns ett par minuter bort. När personalen trycker på larmet kommer väktare att komma.
 • Till kollegor
  Det finns även överfallslarm med flera olika larmnivåer. Beroende på vilken knapp, eller hur snabbt trycken sker, kan olika larmnivåer aktiveras. Det kan exempelvis innebära att ett internt överfallslarm aktiveras om knappen hålls inne i 5 sekunder. I detta fall kommer inte larmet att aktiveras hos larmbolaget utan enbart gå ut till de anställda som har bärbara larm med sig. Det blir därmed ett sätt att påkalla uppmärksamhet i situationer där inte väktare/polis behövs.

Överfallslarm med kamera skapar mer trygghet

Att ha kameror installerade skapar ytterligare säkerhet och funktionalitet för det överfallslarm som finns i butiken. När larmet aktiveras kommer larmbolaget direkt se vad dessa kameror filmar. De kan därmed se om det brinner, om personalen varit med om olycka, om det är ett rån osv. Det handlar därmed inte bara om att larmet aktiveras och att väktare åker ut. Det innebär att larmbolaget ser exakt vad som hänt utan att personalen behöver förmedla detta via telefon eller annat. Därmed kan exempelvis ambulans, brandkår eller polis direkt tillkallas till platsen. Mycket ofta kan samtliga larmdelar kopplas samman får ytterligare säkerhet. Detta så som kameror, branddetektorer, överfallslarm m.m.

Städfirmor

I Stockholm finns minst sagt ett mycket stort utbud av städfirmor. En del bättre – en del betydligt sämre. Tänk på att rätt städfirma i Stockholm har…

Ett rimligt pris

Väldigt många väljer att ta in offerter från flera städfirmor för att betala så lite som möjligt. Självklart är det bra att jämföra priser men samtidigt bör kraftigt avvikande priser ses som ett varningstecken.

Om nio av tio städfirmor erbjuder pris mellan 8 000 kr och 11 000 kr samt den tionde erbjuder städa för 5 000 kr bör frågan ställas varför de kan vara så billiga.

Rätt städfirma i Stockholm – har rätt pris

Kollektivavtal

För vissa är det totalt ointressant om städfirman har kollektivavtal eller inte. För andra är det helt avgörande utifrån att man vill stödja företag som ger de anställda en tryggare tillvaro på arbetsmarknaden. Bland annat finns därmed krav som ska vara uppfyllda kring löner och semester. Viktigt eller inte? Det beror på…

Rätt städfirma i Stockholm – ska kanske ha kollektivavtal

Rimliga avbeställningsregler

Väldigt många väljer att jämför priser på städfirmor och väljer en av de med lägst pris. Det är färre som jämför villkoren – vilket kan stå dem dyrt i längden. De flesta firmor har regler gällande avbeställning. När får avbeställning ske och vad kostar det då?

 • Avbeställning kan alltid ske utan kostnad
 • Avbeställning måste ske minst 48 timmar före. Annars debiteras halva/hela kostnaden
 • Avbeställning måste ske 7 dagar innan. Ombokning kan ske upp till 72 timmar innan

Självklart finns det fler alternativ än så men detta visar på att det är extrem stor skillnad mellan bolagen och att man som kund bör vara uppmärksam på detta innan beställning av städning sker.

Rätt städfirma i Stockholm – Ska ha rätt villkor

Kan ge den hjälp som efterfrågas

Det finns städfirmor som anger att de inte ”lyfter på saker” när de städar eller att de inte kan ta hand om tvätt osv. Självklart har alla företag ramar som de jobbar inom men som kund är det ytterst bekvämt att kunna få hjälp med flera olika städtjänster av ett och samma bolag – istället för att behöva anlita fler.

Välja rätt städfirma i Stockholm – Checklista

 • Har de F-skatt?
 • Har de försäkringar?
 • Har de goda referenser?
 • Erbjuder de alla städtjänster som önskas?
 • Vad gäller kring avbeställning?
 • Har de fast pris eller rörligt pris?
 • Tillkommer ytterligare kostnader?
Bygguide

Fukt är ett av dom vanligaste problemen i hus med källare – fukten tränger in utifrån och kan vara svår att stoppa. En effektiv och i många fall nödvändig åtgärd för att råda bukt med problemet är då att genomföra en dränering. Här kan du läsa mer om hur du tar reda på om du drabbats av fuktproblem och annan information som kan vara bra att känna till om det är dags att dränera.

Hur vet man att det finns fukt i källaren?

Fukt kan vara ett stort problem och ju längre tiden går, desto större kan skadorna bli. Hur vet man då om man har drabbats av just fukt och behöver genomföra en dränring? Det finns många tecken på det – många av dom är dessutom tydliga:

 • Fuktrosor har bildats på väggar/golv
 • Putsade väggar eller färg som ”flagnar”
 • Unken lukt

Ju längre tiden går, desto mer kommer dessa tecken alltså att visa sig. För den som känner sig osäker finns även fuktmätare att använda sig av, vilket kan vara en bra åtgärd att ta till då och då för den som har ett hus med källare, och vet med sig att det var ett tag sedan en dränering genomfördes senast.

Mer om dränering

Dränering är som sagt en nödvändig åtgärd om det förekommer fukt. Väntar man för länge kan skadorna bli stora och omfattande och det finns egentligen ingen anledning att vänta om man upptäckt ett första tecken. En dränering är dessvärre ett ganska stort arbete som består av flera olika moment. Först och främst behöver man gräva upp runt grunden för att komma åt källarväggarna och sedan behöver man lägga ner någon form av dräneringssystem som kan leda bort vattnet från huset.

Det är också vanligt att man lägger både duk och grus i botten, samt att källarväggarna isoleras från utsidan med en speciell matta. När detta är gjort fyller man igen dräneringsdikena med grus och sist men inte minst är det dags att återställa markytan – till exempel med gräs eller marksten. Många väljer att leja bort sin dränering helt och hållet men man kan också välja att göra hela eller delar av arbetet själv. Det finns såklart för, – och nackdelar med båda alternativen men det är viktigt att inte ge sig på arbetet på egen hand om man är osäker på hur det ska genomföras.