Ny

Vill ni köpa fastighetsboxar? Att göra detta har sina fördelar

Vi lever i en värld och tid då många stressar och jäktar i vardagen. Bekvämlighet och trygghet är två viktiga faktorer som många idag värdesätter högt. Ett fenomen som stämmer väl in på denna beskrivning är de postboxar som numera finns monterade i många svenska flerfamiljshus. Vill ni köpa fastighetsboxar? Att göra detta har onekligen sina fördelar – här förklarar vi vilka dessa är!

Vill ni köpa fastighetsboxar? Dessa är 4 fördelar med att göra detta

Det finns många fördelar med att investera i postboxar för flerfamiljshus:

 • De upptar relativt lite plats. Till att börja med är dessa boxar väldigt smarta när det kommer till användningen av det tillgängliga utrymmet. Traditionella villor har som bekant ofta varsin brevlåda som upptar en hel del utrymme sett till hur mycket (lite) post som kommer. Men postboxarna i flerfamiljshus är istället utformade för att kunna ta emot posten till flera olika hushåll på en och samma gång. Därmed tar boxarna relativt sett upp betydligt mindre plats, även om en box i sig är större än en brevlåda.
 • De tryggar posthanteringen. Utöver att spara plats är boxarna också viktiga när det kommer till att trygga säkerheten för de boendes post. Boxarna är vanligtvis utrustade med låsbara fack som säkerställer att varje enskilt hushålls post hålls i tryggt förvar till den hämtas. Detta är viktigt, särskilt med tanke på att förekomsten av identitetsstölder och andra bedrägerier ökar. Vill ni köpa fastighetsboxar? Klicka er då vidare för att läsa mer!
 • De kan ibland ha låsbara skåp för paket. Som om inte de redan nämnda fördelarna vore nog har vissa moderna fastighetsboxar även låsbara skåp för paket. De gör det därmed möjligt för de boende i fastigheten att kunna ta emot paket på ett tryggt och säkert sätt. Detta är väldigt uppskattat bland de personer som shoppar mycket på nätet och därmed får många hemleveranser.
 • De förenklar brevbärarens arbete. Sett ur brevbärarens synpunkt är det också fördelaktigt med att ha postboxar i flerfamiljshus. Boxarna gör det nämligen möjligt för brevbäraren att snabbt och smidigt dela ut post till alla hushåll i fastigheten. Detta utan att behöva springa i trappor för att kasta in brev och tidningar genom brevinkast.
Ny

Varför en flyttfirma är bäst lämpad att utföra tunga lyft

Att flytta från en plats till en annan kan vara en utmanande upplevelse, särskilt när det gäller att hantera tunga möbler och föremål. Att flytta tunga föremål på egen hand kan vara farligt och leda till skador på dig själv eller på dina föremål. Det är därför bäst att anlita en flyttfirma för att utföra tunga lyft under en flytt.

Anledningar till varför en flyttfirma bör utföra tunga lyft

Här är några anledningar till varför en flyttfirma är bäst lämpad att utföra tunga lyft:

 • Erfarenhet. En flyttfirma har erfarenhet av att hantera tunga möbler och föremål på ett säkert sätt. De har utbildade och erfarna arbetare som kan hantera tunga föremål utan att skada sig själva eller föremålen.
 • Utrustning. En flyttfirma har rätt utrustning för att kunna hantera de tyngre lyften. De har tillgång till lyftutrustning, pallvagnar, rullbord och andra hjälpmedel som kan underlätta tyngre lyft och minska risken för skador.
 • Säkerhet. Att utföra tunga lyft på egen hand kan vara farligt och leda till skador. En flyttfirma har utbildade arbetare som är medvetna om säkerhetsrisker och kan utföra lyft som är tunga på ett säkert sätt.
 • Försäkring. Om du utför lite tyngre lyft på egen hand och skadar dig själv eller dina föremål, kan det vara svårt att få ersättning för skadorna. En flyttfirma har försäkringar som skyddar både dig och dina föremål under flytten. Detta ger dig en trygghet att veta att du är skyddad om något skulle hända.
 • Effektivitet. Att anlita en flyttfirma för att utföra de tunga lyften kan göra hela flytten mer effektiv. Flyttfirman kan utföra dessa lyft snabbare och på ett säkrare sätt vilket gör hela flyttprocessen smidigare och snabbare.

Att anlita en flyttfirma för att utföra tunga lyft under en flytt är det bästa sättet att säkerställa att du och dina föremål hanteras på ett säkert sätt. En flyttfirma har erfarenhet, rätt utrustning och utbildade arbetare som kan hantera tunga föremål på ett säkert och effektivt sätt. Om du planerar att flytta och behöver hjälp med lyft så bör du överväga att anlita en flyttfirma för att göra hela flytten så smidig och säker som möjligt.

Ny

Så kan du använda fastighetsboxar till trapphus

Fastighetsboxar till trapphus är en allt mer populär lösning för brevutdelning i flerbostadshus. Dessa boxar monteras vanligtvis i trapphuset och ger boende en säker och bekväm plats att ta emot post och paket.

Det vanligaste sättet att sätta upp fastighetsboxar till trapphus är vi väggmontage. Det är generellt väldigt enkelt och smidigt att montera dessa. I annat fall kan boxarna monteras på ben. Det går också att placera dem på en hylla eller som infällda postfack som man monterar i väggen.

Fördelar med fastighetsboxar till trapphus

Nedan tittar vi närmare på anledningarna till att fastighetsboxar är att föredra framför andra lösningar för brevutdelning:

 • Säkert. Traditionella brevlådor på gatan kan vara utsatta för stöld och posten kan också råka hamna i fel händer. Med fastighetsboxar till trapphus är posten alltid inomhus och det är endast de boende i byggnaden som har tillgång till boxarna. Detta minskar risken för stöld och gör att posten alltid kommer fram till rätt person.
 • Bekvämt. Boende behöver inte längre gå ut på gatan för att hämta posten eller vänta på att brevbäraren kommer. Istället kan de hämta posten på ett bekvämt ställe inomhus och på en tid som passar dem. Dessutom kan fastighetsboxarna i trapphuset vara utrustade med en larmfunktion som meddelar boende när de har fått post.
 • Miljövänligt. Istället för att ha flera separata brevlådor, kan fastighetsboxar vara utformade för att ta emot all post i en och samma plats. Detta minskar antalet brevlådor som behöver underhållas och minskar också behovet av att köra runt och leverera post, vilket minskar den totala miljöpåverkan.
 • Kostnadseffektivt. Slutligen kan boxarna också vara mer kostnadseffektiva än andra lösningar för brevutdelning. Istället för att behöva underhålla flera separata brevlådor eller anställa personal för att hantera brevutdelningen, kan dessa boxar skötas av brevbäraren och kräver minimalt underhåll.

Sammanfattningsvis finns det flera fördelar med att ha en fastighetsbox placerad i trapphuset för brevutdelning. Dessa boxar är säkrare, mer bekväma, mer miljövänliga och mer kostnadseffektiva än andra lösningar för brevutdelning. Om du är fastighetsägare eller boende i ett flerbostadshus så bör du därför överväga att installera sådana boxar.

Ny

Därför är grön el framtiden för vår planet

I dagens värld ökar ständigt efterfrågan på elektricitet på grund av en ökande industrialisering och befolkningstillväxt. Dessutom driver även den tekniska utvecklingen på efterfrågan på energi. Men de nuvarande sätten att producera el är i hög utsträckning beroende på icke-förnybara källor såsom olja, kol och gas. Dessa energislag ökar koldioxidutsläppen och är skadliga för miljön. För att få bukt med detta problem är det viktigare än någonsin tidigare att om möjligt välja grön el framför brun sådan.

Vad är grön el egentligen?

Grön el är ett begrepp som används för att beskriva den energi som skapas med hjälp av förnybara källor såsom sol, vind och vatten. Till skillnad från de icke-förnybara källorna anses de gröna energislagen vara miljövänliga. Detta då de inte producerar några som helst växthusgaser och därmed inte bidrar till klimatförändringarna. Dessa egenskaper gör dem väldigt viktiga i strävan att försöka minska koldioxidutsläppen och skapa en hållbar framtid för vår planet.

Därför är det viktigt att välja de gröna energislagen

Det finns flera skäl till att det är viktigt att välja grön el:

 • För att minska beroendet av fossila bränslen. Först och främst är det viktigt att göra detta för att minska vårt beroende av fossila bränslen. I takt med att efterfrågan på energi ökar i världen ökar nämligen även efterfrågan på fossila bränslen. Men dessa energikällor är inte förnybara och har dessutom en negativ inverkan på miljön. Genom att växla över till grönare energislag kan vi minska vårt beroende av icke-förnybara energislag.
 • För att säkra upp tillgången på elektricitet. Den gröna energin säkrar också upp tillgången på elektricitet. Det finns nämligen länder som har en begränsad tillgång till icke-förnybara resurser. Dessa länder kan gynnas av att ta fram förnybara energislag. Till exempel kan solpaneler installeras i avlägsna områden där det inte finns tillgång till ett traditionellt elnät.
 • För att skapa nya jobb. Sist men inte minst skapar den gröna energin även nya jobb. Den del av energisektorn som fokuserar på förnybar energi är nämligen en av de snabbast växande branscherna i världen. Därmed bidrar den till att skapa ekonomisk tillväxt, inte minst på landsbygden där många vindkraftsparker och andra anläggningar är belägna.
Ny

Därför bör du placera din fastighetsbox utomhus

Det är kutym på många platser runt om i landet för fastighetsägare att placera sin fastighetsbox utomhus. Det finns flera anledningar till varför de väljer att göra detta, däribland att en sådan placering stärker säkerheten och ökar tillgängligheten. Dessutom är det ofta även det mest kostnadseffektiva alternativet.

3 goda skäl att placera en fastighetsbox utomhus nära fastigheten

En fastighetsbox utomhus kan monteras på vägg eller stolpar. Som fastighetsägare kan du vilja placera en sådan i anslutning till din fastighet av följande skäl:

 • Säkerheten. En av de främsta anledningarna till denna placering har med säkerheten att göra. Dessa postboxar ger såväl brevbärare som de boende i fastigheten en central plats att hämta (i brevbärarens fall att lämna) posten på. Därmed minskar risken för stölder och skadegörelse. Eftersom de olika postfacken är låsbara är säkerheten kring dessa boxar generellt sett väldigt hög.
 • Bekvämligheten. En annan anledning till varför du kan vilja placera en fastighetsbox utomhus är bekvämligheten. Genom att centralisera postutdelningen på detta sätt finns det ingen anledning att använda enskilda brevinkast på dörrarna till de olika lägenheterna. Detta är goda nyheter för såväl de boende i fastigheten som för brevbäraren. Dessutom är den plats där boxen placeras vanligtvis väl upplyst och det är därför lätt för de boende att hitta sina postfack.
 • Kostnadseffektiviteten. Det finns även en ekonomisk aspekt med att placera postboxen på detta sätt. Det är nämligen ett kostnadseffektivt alternativ som gör att du som fastighetsägare slipper tillhandahålla en mängd olika brevinkast till de boende och deras dörrar. Genom att samla all postutdelning på en och samma plats kan du därmed spara såväl pengar som hjälpa brevbärarna att fortare och smidigare dela ut posten till de boende i fastigheten.

Dessa är de tre viktigaste fördelarna med en sådan placering.

Sammanfattning av fördelarna med denna placering

För att sammanfatta detta kan en placering utomhus föra med sig flera fördelar för de boende och för brevbäraren. Placeringen kan bland annat stärka säkerheten, öka bekvämligheten och tillgängligheten samt sänka dina kostnader. Därmed vågar vi hävda att det nästan vore lite dumt att placera den någon annanstans, förutom möjligtvis i entrén till fastigheten förstås.

Ny

Fastighetsbox.se har fastighetsboxar för alla fastigheter

Stora mängder brev och paket levereras på daglig basis här hemma i Sverige. Men hur kan du som fastighetsägare säkerställa att posten levereras på ett säkert sätt till de boende i dina fastigheter? Fastighetsbox.se är en leverantör av fastighetsboxar som har den optimala lösningen för postutdelning. Läs vidare för att få reda på vilka fördelarna är med att använda denna!

Därför bör du överväga att köpa en fastighetsbox via fastighetsbox.se

Fastighetsbox.se är en del av Skyltab i väst AB. Som fastighetsägare kan du köpa en postbox till din fastighet av dem. Genom att göra detta får du bland annat följande fördelar:

 • Högre säkerhet. En trygg postutdelning är någonting positivt för såväl era boende som för brevbäraren. Genom att säkerställa att säkerheten kring postutdelningen är hög kan ni därmed öka värdet på era fastigheter på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt. Det är som bekant ingen höjdare att kliva in i en entré till en fastighet bara för att se hur posten ligger utspridd på golvet. Men det händer faktiskt att brev och paket hamnar där i samband med att tjuvar har varit framme och försökt att norpa posten. Detta kan dock förhindras på ett effektivt sätt med en fastighetsbox från fastighetsbox.se.
 • Ökad integritet. En annan fördel på samma tema är att fastighetsboxar erbjuder de boende en ökad integritet. Det är ju inte roligt att ha vanliga brevlådor eller andra mindre säkra lösningar där integriteten inte värnas. Som boende vill man trots allt inte att grannarna kan se vilken känslig post man kanske har fått. Såväl brev som paket kan nämligen vara ganska privata. Därför bör du som fastighetsägare försöka öka integriteten genom en lösning som denna.
 • Plats för paket. Ytterligare en fördel med dessa boxar är att de ofta även har plats för paket. Detta gör att brevbäraren kan leverera såväl brev som paket till de boende via boxen. Det är en stor fördel för såväl smidigheten kring posthanteringen som bekvämligheten för de boende.

Klicka dig gärna in på sajten för att läsa mer om de fastighetsboxar som säljs på sajten. Där kan du även ställa frågor till leverantören.

Ny

De företag som driver coworking-utrymmen gör ett ganska stort arbete i det tysta och fördolda. Det handlar så mycket mer om att enbart tillhandahålla en lokal med delade kontorsplatser samt att fylla denna med kunder. Lika viktigt är det för de företag som driver utrymmen för coworking i Stockholm att kunna behålla sina kunder över tid. Först då är det möjligt att få snurr på verksamheten och driva den med lönsamhet.

Tyvärr är detta dock många gånger lättare sagt än gjort. Dessa utrymmen hyser nämligen ofta frilansare och andra lite mer flyktiga företag och yrkespersoner. De flexibla avtalen gör det också möjligt för dessa aktörer att lämna utrymmet i princip när som helst om de känner sig missnöjda med något. Det finns också många olika skäl till att vissa företag väljer att lämna dessa utrymmen. Här belyser vi några av de vanligaste skälen!

Tre vanliga skäl att företag lämnar utrymmen för coworking i Stockholm

Bland de vanligaste anledningarna till att företag väljer att lämna utrymmen för coworking i Stockholm utmärker sig dessa:

 • Företaget lovar brett men kan inte leverera på sina löften. Detta är den enskilt vanligaste anledningen till att de företag som driver coworking-utrymmen i huvudstaden förlorar sina kunder. Precis som för alla andra företag är det viktigt för dessa att hålla sina löften. Det håller inte att lova brett men sedan inte kunna leverera på sina löften.
 • Otillräcklig kundtjänst. Ett annat vanligt skäl till att företag lämnar dessa utrymmen är att kundtjänsten i lokalen bedöms vara otillräcklig och undermålig. Detta är vanligtvis en reception som tar emot de ingående samtalen och sedan vidarebefordrar dessa. Det är viktigt för de kunder som hyr in sig i lokalen att deras egna kunder bemöts på ett bra sätt när de hör av sig till receptionen. Om så inte är fallet riskerar företagen att vända på klacken och uppsöka något annat coworking-utrymme.
 • Bristande gemenskap. En tredje vanlig anledning till att företag lämnar utrymmena är att gemenskapen är bristfällig. Just gemenskapen och tillhörigheten är trots allt en av de främsta fördelarna med att välja coworking framför att hyra en egen lokal eller jobba hemifrån. Därför är det viktigt att utrymmet har en inbjudande gemenskap.
Ny

Inget varar för alltid, inte heller rören i din fastighet. Under loppet av några årtionden börjar rörsystemet sakta men säkert rosta, gå sönder och förfalla. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum byta ut stammarna. I annat fall riskerar du att drabbas av vattenläckor och andra otäcka problem som ofta blir väldigt kostsamma. När stammarna ska bytas är det läge att kalla in en entreprenör som är specialiserad på just stambyte i Stockholm.

Men du kanske frågar dig huruvida katastrofen är nära förestående eller snarare ett problem att tänka på i framtiden? Att byta ut rörsystemet i en fastighet kan nämligen visa sig bli ganska kostsamt. Dessutom är det ett arbete som kräver att hantverkarna river badrummet helt och hållet och du blir utan tillgång till detta under några veckors tid. Därför vill du inte att jobbet görs såvida det inte verkligen är nödvändigt. Så hur ska du då kunna veta när det är dags att utföra ett stambyte i Stockholm? Svaret får du nedan!

Intervallet för ett stambyte i Stockholm kan variera ganska mycket

Vilken slags rör som används i fastigheten är en faktor som avgör hur lång livstid rörsystemet beräknas ha. Vissa sorters rör håller nämligen bara i omkring 40 år eller lite längre medan andra kan hålla i 70-80 år eller mer. Därför är det viktigt att du själv håller koll på vilken sorts rör som används i just din fastighet. Om du känner dig osäker bör du kalla in en rörmokare eller annan hantverkare som kan hjälpa dig att avgöra skicket på dina rör.

Bara för att rören är gamla betyder detta dock inte nödvändigtvis att de behöver bytas ut. Ett rörsystem som underhålls väl kommer nämligen hålla längre än ett sämre underhållet sådant. Dessutom påverkar även vattenkvaliteten och belastningen på systemet hur länge det håller. Till exempel brukar rör där det flödar så kallat hårt vatten (vatten med en hög mineralhalt) fallera tidigare än andra rör. Även detta är därför viktiga faktorer att ta i beaktande när du avgör om det börjar bli dags för ett stambyte i Stockholm eller ej.

Därför bör du:

 • Hålla utkik efter tecken på att rörsystemet börjar fallera.
 • Underhålla rören efter bästa förmåga.
 • Kalla in en expert för att avgöra skicket på rörsystemet om du är osäker.
Ny

Löv, barr och grenar i kombination med växlande väder kan göra att det bildas mossa och alger på tak. Det i sin tur kan i värsta fall leda till omfattande fuktskador – vilket kräver omfattande och kostsamma åtgärder. För att slippa det är det bra att hålla taket rent – nedan kan du läsa mer om hur du rengör ditt tak och vad som är bra att tänka på i samband med det.

Översyn

Innan du rengör ditt tak är det bra att göra en översyn för att sedan kunna planera och utföra arbetet på bästa sätt. Vilken metod och / eller medel som behövs kan till exempel skilja sig beroende på hur pass smutsigt taket är, och om smutsen är ingrodd eller inte. Vid en översyn går det även att upptäcka eventuella skador på taket och skulle några upptäckas behöver dessa givetvis åtgärdas.

Rengör ditt tak med rätt medel, redskap och metod

Innan du rengör ditt tak är det viktigt att ta reda på vilka medel, redskap och metoder som lämpar sig bäst för materialet. Hur rengöringen utförs bäst kan till exempel skilja sig mellan plåttak och pannor eftersom dessa material har väldigt olika egenskaper. Finns påväxt av mossa och alger finns speciella medel för detta. Se till att följa anvisningarna på förpackningen när du utför arbetet.

Redskap som kan behövas när du rengör ditt tak, beroende på hur hårt smutsen sitter, är:

 • En grov borste
 • En skrapa

En grov borste kan användas för att avlägsna mossa och alger. Fungerar det inte så beror det troligen på att smutsen är ingrodd och då kan en skrapa användas i stället.

Osäker? Anlita hjälp!

Känner du dig osäker på hur du rengör ditt tak på bästa sätt finns professionell hjälp att få. Ett tak behöver trots allt rengöras med jämna mellanrum för att bibehålla ett gott skick samt för att förebygga risken för omfattande skador. För den som inte kan eller vill göra jobbet på egen hand kan det vara en väl värd investering att låta någon annan göra det, även om det förstås blir dyrare.

Genom att hålla taket rent och fräscht ökar dock livslängden, samtidigt som det kan höja värdet på den aktuella byggnaden. Kort och gott finns bara fördelar med tankrengöring – kanske allra helst när det görs av proffs, på ett korrekt sätt.

Ny

En försäkring för hus och hem är viktig av flera olika saker, inte minst för att det ger en enorm trygghet om olyckan skulle vara framme. Idag finns mängder av försäkringsbolag och dom allra flesta erbjuder någon form av hem- eller villaförsäkring och det kan därmed kännas svårt att välja. Nedan följer några tips och bra saker att tänka på när du jämför villaförsäkring.

Jämför villaförsäkring på nätet

Ett bra tips för dig som vill försäkra huset är att jämföra olika försäkringsbolag och vad dom har att erbjuda på nätet. När du jämför villaförsäkring på nätet får du snabbt tillgång till all nödvändig information och det blir på så vis enklare att hitta rätt.

När du jämför villaförsäkring på nätet finns även möjlighet att ta hjälp av olika jämförelsesidor – där någon annan redan gjort det stora jobbet. Det enda du då behöver göra är att välja den som du tror passar bäst för dig, din villa och ditt hushåll.

Om du däremot jämför på egen hand finns flera saker värda att kolla närmare på:

 • Vad som ingår
 • Hur hög självrisken är
 • Hur mycket det kostar

Tänk på att bostadsort/område, husets storlek och andra faktorer kan komma att påverka priset. En ville utrustad med larm kan till exempel få ett lägre pris jämfört med en som saknar larm.

Bra att tänka på

Oavsett om du jämför villaförsäkring på nätet och tecknar en den vägen, eller om du tecknar en till följd av rekommendationer eller liknande finns flera saker som är bra att tänka på. En av dessa saker är att en villaförsäkring gäller för villan och möjligen även för tomten som den står på.

Finns däremot andra bostäder på tomten som hör till villan, så som förrådsbyggnader, växthus, friggebod eller liknande är det viktigt att se till att även dessa kommer med i försäkringen.

En annan sak att tänka på när en försäkring väl är tecknad är att se över den med jämna mellanrum och även passa på att jämföra med andra, kanske nya aktörer på marknaden, för att se om det kan löna sig att byta. Rådet som ges är att se över och jämföra försäkringar en ungefär gång om året, så var det längesen kanske det är dags!