Ny

Söker du en ny lokal? Eller har du kanske lokaler som du vill hyra ut? I sådana fall kan det vara en god idé att ta hjälp av mäklare som sysslar med lokalförmedling. Men vad innebär det egentligen? I den här texten ges en snabb introduktion.

Det här är lokalförmedling

Lokalförmedling innebär kort och gott att en tredje part agerar ungefär som en ”mellanhand” mellan spekulant och säljare eller hyresgäster. Såväl den som letar efter en lokal, som den som vill hyra ut en, kan ha stor nytta av en person som förmedlar lokalen.

För den som har en kommersiell lokal och vill hyra ut den kan det komma särskilt väl till hands. En etablerad mäklarfirma har ofta ett omfattande kundregister och kan allt som oftast snabbt hitta spekulanter.

Dessutom finns det många typer av lokaler som kan förmedlas. Till exempel:

 • Restauranglokaler
 • Lokaler för butiksverksamhet
 • Lokaler för industriell verksamhet
 • Skönhetssalonger
 • etcetera

Hitta rätt lokal som företagare

Med hjälp av lokalförmedling kan du hitta rätt och bättre på kortare tid. Den person som förmedlar lokalen bör ha god erfarenhet kring vilka lokaler som är bäst för ändamålet. Du som har företag och som letar nya lokaler att vara i kan känna dig tryggare med någon som har ett stort kontaktnät och lång erfarenhet.

För att lokalen ska passa ditt företag är det viktigt att…:

 • … den är lämplig ur en rent praktisk synvinkel.
 • … den är lämplig i förhållande till företagets koncept och identitet.
 • … det är en plats där de anställda kan trivas.
 • … den ligger på en lämplig plats rent geografiskt.

Fördelar med att anlita en lokalförmedlare

Det finns flera fördelar med att ta hjälp med lokalförmedling. Till exempel:

 • Du sparar tid
  Att på egen hand leta efter lokaler – eller potentiella hyresgäster – kan ta både tid och energi. Att ta hjälp av en förmedlare gör att du får tid över som kan användas för att fokusera på kärnverksamheten.
 • Kompetens
  En erfaren lokalförmedlare har god förståelse för vad lokalen kan användas till och för vem den kan passa. Vissa lokaler kan till exempel passa bra för butiksverksamhet, men mindre bra för restaurang.
 • Nätverk
  En annan fördel med lokalförmedling är att mäklarfirman, om de är etablerade, ofta har ett stort nätverk. Nätverket innefattar såväl lokaler till förfogande som potentiella hyresgäster.