Driva fastighet

För mellan tio till tjugo år sedan var fastighetsinvesteringar ofta en säker väg till rikedom. Det var möjligt för investerare att låna hela köpebeloppet, fastigheterna steg snabbt i värde och kunde säljas för mer än vad de kostade investeraren. Efter finanskrisen 2008 förändrades läget då ett antal åtgärder infördes i Sverige för att förhindra att en bolånekris liknande den i USA skulle uppstå även här.

Numera är det alltså inte möjligt att låna till hela inköpsbeloppet för fastigheten, utan investeraren måste ha tillgång till ett ganska stort startkapital för att kunna ge sig in på marknaden. Fastighetsbranschen är inte längre ett snabbt sätt att bli rik utan bör snarare idag betraktas som en långsiktigt investering.

Fastighetsekonomi

Ofta rekommenderas nybörjare inom fastighetsinvestering att satsa sina pengar på ett mindre bostadshus. Detta eftersom svenska hyror för bostadshus är reglerade, vilket gör det lättare för dig att sätta hyrorna så att de överstiger driftskostnaderna. För kommersiella fastigheter är hyressättningen fri, vilket innebär att utbud och efterfrågan i allra högsta grad påverkar hur hög hyra du kan ta ut. En investering i kommersiella fastigheter kan alltså vara lika mycket en förlustaffär som en möjlighet att göra en stor vinst.

Men som alltid på marknaden innebär större risker oftast också en större potentiell belöning. Går det bra, kan en investering i kommersiella fastigheter bli betydligt mer lönsam än en investering i hyresfastigheter som fungerar som bostäder. Hyrorna som kan tas ut är i allmänhet högre och hyreskontrakten löper betydligt längre, ofta tiotals år. För att göra en någorlunda säker investering i en kommersiell fastighet är det dock viktigt att du först gör din research.

Investera i kommersiell fastighet

Det är alltid bäst att investera i ett område du redan känner till. Det är förstås allra bäst om fastigheten finns i området där du bor, eftersom du då alltid har möjlighet att hålla den – och hyresgästen – under uppsyn. Du kan också snabbt finnas på plats om något skulle gå fel eller behöva klaras upp. Dina hyresgäster uppskattar en hyresvärd som snabbt löser problem och nöjda hyresgäster letar inte efter nya lokaler.

Det är förstås också viktigt att känna till området som fastigheten ligger i för att ha koll på om detta är en lämplig investering. En industrifastighet som ligger mitt ute i ingenstans med dåliga kommunikationer är oftast inte en bra investering. Hur lätt är det att ta sig till fastigheten? Hur långt ligger den från närmaste hamn om till exempel export är en viktig del av industrin? Om tyngre produkter måst forslas från fabriken till distributörerna är vägkvaliteten också viktig. Tyngre fordon på smala grusvägar är inte ett idealiskt upplägg.

Detta gör det också viktigt att känna till din industri. Vilken typ av kommersiell fastighet vill du investera i? Här är det väldigt viktigt att välja ett område du är bekant med, eftersom det maximerar dina möjligheter att göra en klok investering. Om du är välbekant med till exempel snickeribranschen och de krav på logistik och lokaler som denna ställer, gör detta det enklare för dig att hitta den perfekta fastigheten att hyra ut just till snickerier. Fokusera också gärna på en marknad där du har kontakter.

Hyra lokaler

Ibland har mindre företag, ofta hantverkare, inte den ekonomiska möjligheten att hyra lokaler på egen hand. Då kan det ofta vara en god idé för dessa företag att gå ihop och tillsammans hyra en kommersiell lokal. Skulle det vara så att du har goda kontakter inom en bransch och känner till att ett flertal företag vill, men inte har möjlighet, att hyra egna lokaler är detta en möjlighet för dig. Du kan då föreslå att de tillsammans hyr lokaler i den byggnad du investerar i. Då kan det vara bra att redan ha ett par fastigheter i åtanke för att kunna presentera för dessa företagare.

Det är också bra att ha en idé om vad det är du vill uppnå med den här investeringen. Att tjäna pengar är ett självklart mål. Du måste dock avgöra om du vill ha en tryggare, mer långsiktig investering, eller om du är beredd att ta lite större risker med en typ av fastighet vars intäkter kan komma att sjunka mycket beroende på marknadsläget.