Vad innebär hemlarm utan abonnemangsavgift?

Vad innebär hemlarm utan abonnemangsavgift?